Konferencja „Wileńszczyzna miejscem wzrastania do chwały Chrystusa Pana”

Teren przy Centrum Kształcenia Rodziny upiększa ścieżka edukacyjna pt. „Wileńszczyzna miejscem wzrastania do chwały Chrystusa Pana”. 16 września 2023 r., aby rozpowszechnić wiedzę o świętych postaciach Wileńskiej Ziemi, została zorganizowana konferencja „Wileńszczyzna – miejscem wzrastania dla chwały Chrystusa Pana”. Mszy świętej inicjującej wydarzenie przewodniczył ks. Waldemar Lisowski, który przybył z USA (obecnie duszpasterz Litwinów w Nowym Yorku), w homilii wspominał kolegę z ławki szkolnej – Marka Buzana, który był dla niego wzorem wiary, wierności Bogu i pokory w przyjęciu krzyża choroby, a który teraz widnieje na jednej z tablic umieszczonej na ścieżce. Ks. Lisowski podkreślił, że każdy z nas może być dorodnym drzewem i wydawać piękne owoce swojego życia.

Wśród prelegentów byli: Zmartwychwstanka z Rzymu s. Anna Skalik, która przedstawiła osobę bł. Celiny Borzęckiej i jej związki z Wilnem; s. dr Anna Mroczek, która wygłosiła referat: Zgromadzenia bezhabitowe – odpowiedzią na reżim carski po powstaniu styczniowym oraz  zasługi dla Kościoła w Wilnie Sługi Bożego abp. Wincentego Kluczyńskiego; o. dr Marek Dettlaff, który uwidocznił rolę ojców franciszkanów w rozwoju chrześcijaństwa w Litwie; Albert Wołk, który przedstawił wileńskich męczenników – świadków Chrystusa z II wojny światowej; Alicja Dacewicz która wygłosiła wykład dotyczący  filarów duchowej świątyni Bożego Miłosierdzia oraz dr Iwona Mikłaszewicz, która  ukazała świadków Chrystusa z czasów komunizmu i transformacji ustrojowej z nowowilejskiej perspektywy.

 

https://www.siostryodaniolow.pl/sites/default/files/images/pictures/effatha/CKR2022/znaki_strona_www.pngProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023

 

„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być   utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów”

 

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal