Projekty 2023 w Centrum Kształcenia Rodziny

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów we współpracy z Centrum Kształcenia Rodziny w  2023 roku realizowało dwa zadania publiczne:

 

1. „Aktywizacja działalności i modernizacja budynków Centrum Kształcenia Rodziny (CKR)”

Projekt dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023“ w kwocie 90 000,00 PLN

Całkowita wartość projektu – 111 697,30 PLN

Data realizacji projektu od 1 stycznia do 30 grudnia 2023 r.

 

2. " ”Święte Korzenie” Polaków Wileńszczyzny”

Projekt  dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2023“ w kwocie 19 775,00 PLN

Całkowita wartość projektu 30 845,00 PLN

Data realizacji projektu od 1 lutego do 30 grudnia 2023 r.

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal