Dzień 7 - Strażniczka czystości - 9 dni ze Służebnicą Bożą s. Wandą Boniszewską

Znak krzyża i modlitwa na rozpoczęcie

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Boże, który Służebnicę Bożą Siostrę Wandę Boniszewską ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów powołałeś do prowadzenia życia ukrytego oraz dałeś jej szczególną łaskę uczestnictwa w męce Twojego Syna i składania w ofierze swego cierpienia w intencji kapłanów, spraw, aby Kościół wyniósł ją do chwały ołtarzy i doznawał jej nieustannego wstawiennictwa. Przez jej wstawiennictwo zechciej udzielić mi łaski, o którą pokornie

Cię proszę… Amen.

Z Dzienniczka duchowego s. Wandy

Chcę, abyś mnie naśladowała w niezrozumieniu, w pogardzie, chcę wycisnąć na tobie Moją miłość względem kapłanów przez krzyż. Masz się oddać w ręce moje zupełnie. Przyjdzie chwila, kiedy będę zmuszony odejść od ciebie, ale to z miłości często będę czynił, a czasem i dla zadośćuczynienia. Chcę i pragnę, abyś żyła i umierała dla wonności cnoty czystości i dlatego wszelkie zbrudzenia chcę, aby były zmyte ostatecznie przez ciebie krwią gorącą. Czystości strzeż jak źrenicy oka. Raz na modlitwie czułam, że Jezusowi chodzi specjalnie o dusze nieskalanych kapłanów. Wywnioskowałam to stąd, że najmniejsze zło, jakie ma miejsce w duszy świeckiej, nie może być w duszy kapłana. Chcę zmywać własną krwią. I tak, jeżeli tylko kapłan zgrzeszył przeciw przykazaniom lub stanowi kapłańskiemu, to Jezus w czasie Mszy Świętej jest w krwawych liturgicznych szatach.

Rozważanie

Siostra Wanda Boniszewska swoją drogę powołania życiowego przeżywa w zakonie wypełniając śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W dzienniku duchowym podkreśla znaczenie bezwarunkowego oddania się Jezusowi. Przestrzega przed niebezpieczeństwem grzechu nieczystości. Prośmy dziś Pana, by dał chrześcijanom, a szczególnie kapłanom, dar życia w czystości, zgodnie z powołaniem każdej osoby.

(chwila ciszy)

 

Wezwania za wstawiennictwem Służebnicy Bożej s. Wandy Boniszewskiej CSA

Służebnico Boża, Siostro Wando - wstawiaj się za nami.

Czuwająca przy Jezusie obecnym w Eucharystii,

Oblubienico Jezusa ukrytego w tabernakulum,

Oblubienico strzegąca czystości,

Oblubienico czekająca na Pana,

Oblubienico doświadczająca pocieszenia,

Oblubienico oddająca Jezusowi swoje cierpienia,

Oblubienico cierpiąca z Chrystusem,

Oblubienico cierpiąca za kapłanów,

Oblubienico cierpiąca w łagrach sowieckich,

Oblubienico cierpiąca za wiarę,

Umiłowana przez Pana,

Pociecho Serca Bożego,

Iskro rozbudzająca ogień miłości,

Przeniknięta miłością Aniołów,

Podejmująca zadośćuczynienie,

Opiekunko najsłabszych,

Opiekunko powołań kapłańskich,

Ukryta w Sercu Jezusa,

Ukryta w Getsemani,

Ukryta przed światem,

Ukryta mistyczko,

Ukryta orędowniczko,

Czyniąca zadość woli Jezusa,

Wybrana dla wynagradzania zniewag,

Wybrana do cierpienia za innych,

Wybrana do przeżywania drogi krzyżowej z Jezusem,

Wybrana, by wiernie brać krzyż codzienności

Pokornie znosząca zniewagi,

Cierpliwie podejmująca cierpienia,

Niezrozumiana przez bliskich,

Dobrowolnie przyjmująca stygmaty,

 

Wstawiaj się za nami, Służebnico Boża s. Wando,

Abyśmy otrzymali łaskę, o którą Boga prosimy.

 

Módlmy się. Ześlij nam, Boże, ducha miłości i poznania Ciebie, którym napełniłeś swoją Służebnicę Wandę, abyśmy pełni wiary i dobrych czynów, wiernie Ci służąc, zawsze się Tobie podobali, a za jej wstawiennictwem udziel nam łask, o które prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa na zakończenie

Boże, który wywyższasz pokornych, Ty sprawiłeś, że Służebnica Wanda odznaczała się szczególnym upodobnieniem do Ciebie przez noszone na swoim ciele znaki Jezusowej męki, spraw, abyśmy wytrwale nieśli tak jak ona nasze własne krzyże i zawsze Cię miłowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Dzień 7

Strażniczka czystości

Znak krzyża i modlitwa na rozpoczęcie

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Boże, który Służebnicę Bożą Siostrę Wandę Boniszewską ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów powołałeś do prowadzenia życia ukrytego oraz dałeś jej szczególną łaskę uczestnictwa w męce Twojego Syna i składania w ofierze swego cierpienia w intencji kapłanów, spraw, aby Kościół wyniósł ją do chwały ołtarzy i doznawał jej nieustannego wstawiennictwa. Przez jej wstawiennictwo zechciej udzielić mi łaski, o którą pokornie

Cię proszę… Amen.

Z Dzienniczka duchowego s. Wandy

Chcę, abyś mnie naśladowała w niezrozumieniu, w pogardzie, chcę wycisnąć na tobie Moją miłość względem kapłanów przez krzyż. Masz się oddać w ręce moje zupełnie. Przyjdzie chwila, kiedy będę zmuszony odejść od ciebie, ale to z miłości często będę czynił, a czasem i dla zadośćuczynienia. Chcę i pragnę, abyś żyła i umierała dla wonności cnoty czystości i dlatego wszelkie zbrudzenia chcę, aby były zmyte ostatecznie przez ciebie krwią gorącą. Czystości strzeż jak źrenicy oka. Raz na modlitwie czułam, że Jezusowi chodzi specjalnie o dusze nieskalanych kapłanów. Wywnioskowałam to stąd, że najmniejsze zło, jakie ma miejsce w duszy świeckiej, nie może być w duszy kapłana. Chcę zmywać własną krwią. I tak, jeżeli tylko kapłan zgrzeszył przeciw przykazaniom lub stanowi kapłańskiemu, to Jezus w czasie Mszy Świętej jest w krwawych liturgicznych szatach.

Rozważanie

Siostra Wanda Boniszewska swoją drogę powołania życiowego przeżywa w zakonie wypełniając śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W dzienniku duchowym podkreśla znaczenie bezwarunkowego oddania się Jezusowi. Przestrzega przed niebezpieczeństwem grzechu nieczystości. Prośmy dziś Pana, by dał chrześcijanom, a szczególnie kapłanom, dar życia w czystości, zgodnie z powołaniem każdej osoby.

(chwila ciszy)

 

Wezwania za wstawiennictwem Służebnicy Bożej s. Wandy Boniszewskiej CSA

Służebnico Boża, Siostro Wando - wstawiaj się za nami.

Czuwająca przy Jezusie obecnym w Eucharystii,

Oblubienico Jezusa ukrytego w tabernakulum,

Oblubienico strzegąca czystości,

Oblubienico czekająca na Pana,

Oblubienico doświadczająca pocieszenia,

Oblubienico oddająca Jezusowi swoje cierpienia,

Oblubienico cierpiąca z Chrystusem,

Oblubienico cierpiąca za kapłanów,

Oblubienico cierpiąca w łagrach sowieckich,

Oblubienico cierpiąca za wiarę,

Umiłowana przez Pana,

Pociecho Serca Bożego,

Iskro rozbudzająca ogień miłości,

Przeniknięta miłością Aniołów,

Podejmująca zadośćuczynienie,

Opiekunko najsłabszych,

Opiekunko powołań kapłańskich,

Ukryta w Sercu Jezusa,

Ukryta w Getsemani,

Ukryta przed światem,

Ukryta mistyczko,

Ukryta orędowniczko,

Czyniąca zadość woli Jezusa,

Wybrana dla wynagradzania zniewag,

Wybrana do cierpienia za innych,

Wybrana do przeżywania drogi krzyżowej z Jezusem,

Wybrana, by wiernie brać krzyż codzienności

Pokornie znosząca zniewagi,

Cierpliwie podejmująca cierpienia,

Niezrozumiana przez bliskich,

Dobrowolnie przyjmująca stygmaty,

 

Wstawiaj się za nami, Służebnico Boża s. Wando,

Abyśmy otrzymali łaskę, o którą Boga prosimy.

 

Módlmy się. Ześlij nam, Boże, ducha miłości i poznania Ciebie, którym napełniłeś swoją Służebnicę Wandę, abyśmy pełni wiary i dobrych czynów, wiernie Ci służąc, zawsze się Tobie podobali, a za jej wstawiennictwem udziel nam łask, o które prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa na zakończenie

Boże, który wywyższasz pokornych, Ty sprawiłeś, że Służebnica Wanda odznaczała się szczególnym upodobnieniem do Ciebie przez noszone na swoim ciele znaki Jezusowej męki, spraw, abyśmy wytrwale nieśli tak jak ona nasze własne krzyże i zawsze Cię miłowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Dzień 7

Strażniczka czystości

Znak krzyża i modlitwa na rozpoczęcie

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Boże, który Służebnicę Bożą Siostrę Wandę Boniszewską ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów powołałeś do prowadzenia życia ukrytego oraz dałeś jej szczególną łaskę uczestnictwa w męce Twojego Syna i składania w ofierze swego cierpienia w intencji kapłanów, spraw, aby Kościół wyniósł ją do chwały ołtarzy i doznawał jej nieustannego wstawiennictwa. Przez jej wstawiennictwo zechciej udzielić mi łaski, o którą pokornie

Cię proszę… Amen.

Z Dzienniczka duchowego s. Wandy

Chcę, abyś mnie naśladowała w niezrozumieniu, w pogardzie, chcę wycisnąć na tobie Moją miłość względem kapłanów przez krzyż. Masz się oddać w ręce moje zupełnie. Przyjdzie chwila, kiedy będę zmuszony odejść od ciebie, ale to z miłości często będę czynił, a czasem i dla zadośćuczynienia. Chcę i pragnę, abyś żyła i umierała dla wonności cnoty czystości i dlatego wszelkie zbrudzenia chcę, aby były zmyte ostatecznie przez ciebie krwią gorącą. Czystości strzeż jak źrenicy oka. Raz na modlitwie czułam, że Jezusowi chodzi specjalnie o dusze nieskalanych kapłanów. Wywnioskowałam to stąd, że najmniejsze zło, jakie ma miejsce w duszy świeckiej, nie może być w duszy kapłana. Chcę zmywać własną krwią. I tak, jeżeli tylko kapłan zgrzeszył przeciw przykazaniom lub stanowi kapłańskiemu, to Jezus w czasie Mszy Świętej jest w krwawych liturgicznych szatach.

Rozważanie

Siostra Wanda Boniszewska swoją drogę powołania życiowego przeżywa w zakonie wypełniając śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W dzienniku duchowym podkreśla znaczenie bezwarunkowego oddania się Jezusowi. Przestrzega przed niebezpieczeństwem grzechu nieczystości. Prośmy dziś Pana, by dał chrześcijanom, a szczególnie kapłanom, dar życia w czystości, zgodnie z powołaniem każdej osoby.

(chwila ciszy)

 

Wezwania za wstawiennictwem Służebnicy Bożej s. Wandy Boniszewskiej CSA

Służebnico Boża, Siostro Wando - wstawiaj się za nami.

Czuwająca przy Jezusie obecnym w Eucharystii,

Oblubienico Jezusa ukrytego w tabernakulum,

Oblubienico strzegąca czystości,

Oblubienico czekająca na Pana,

Oblubienico doświadczająca pocieszenia,

Oblubienico oddająca Jezusowi swoje cierpienia,

Oblubienico cierpiąca z Chrystusem,

Oblubienico cierpiąca za kapłanów,

Oblubienico cierpiąca w łagrach sowieckich,

Oblubienico cierpiąca za wiarę,

Umiłowana przez Pana,

Pociecho Serca Bożego,

Iskro rozbudzająca ogień miłości,

Przeniknięta miłością Aniołów,

Podejmująca zadośćuczynienie,

Opiekunko najsłabszych,

Opiekunko powołań kapłańskich,

Ukryta w Sercu Jezusa,

Ukryta w Getsemani,

Ukryta przed światem,

Ukryta mistyczko,

Ukryta orędowniczko,

Czyniąca zadość woli Jezusa,

Wybrana dla wynagradzania zniewag,

Wybrana do cierpienia za innych,

Wybrana do przeżywania drogi krzyżowej z Jezusem,

Wybrana, by wiernie brać krzyż codzienności

Pokornie znosząca zniewagi,

Cierpliwie podejmująca cierpienia,

Niezrozumiana przez bliskich,

Dobrowolnie przyjmująca stygmaty,

 

Wstawiaj się za nami, Służebnico Boża s. Wando,

Abyśmy otrzymali łaskę, o którą Boga prosimy.

 

Módlmy się. Ześlij nam, Boże, ducha miłości i poznania Ciebie, którym napełniłeś swoją Służebnicę Wandę, abyśmy pełni wiary i dobrych czynów, wiernie Ci służąc, zawsze się Tobie podobali, a za jej wstawiennictwem udziel nam łask, o które prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa na zakończenie

Boże, który wywyższasz pokornych, Ty sprawiłeś, że Służebnica Wanda odznaczała się szczególnym upodobnieniem do Ciebie przez noszone na swoim ciele znaki Jezusowej męki, spraw, abyśmy wytrwale nieśli tak jak ona nasze własne krzyże i zawsze Cię miłowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

 

* opracowanie tekstu ks. dr Michał Siennicki, postulator procesu beatyfikacyjnego s. Wandy

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal