Rekonstrukcja budynku dla gości CKR w Nowej Wilejce na Litwie – I etap.

„Rozszerz przestrzeń twego namiotu,
rozciągnij płótna, nie krępuj się,
wydłuż twe sznury, wbij mocno twe paliki”

      Iz 54,2

Chwytając, niczym wiatr w żagle, inspiracje Człowieka, którzy niczym starotestamentalny Izajasz, nie pozwala zatrzymać się nam w przygotowywaniu przestrzeni dla rodzin potrzebujących wsparcia na każdym etapie ich istnienia, rozpoczęliśmy rekonstrukcję ostatniego reliktu komunizmu na naszej posesji. Inwestujemy przede wszystkim wiarę, że Bóg rozpoczęte dzieło pozwoli dokończyć i jeszcze więcej doda swej łaski, by Jego dom był zapełniony! Ma służyć dla zatrzymania się rodzin korzystających z warsztatów, rekolekcji, tudzież szkoleń prowadzonych w Centrum Kształcenia Rodziny.

Dzięki Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, które ma największy udział finansowy w realizacji projektu, w 2020 roku rozpoczęliśmy rekonstrukcję i osiągnęliśmy stan surowy zamknięty. W niełatwym czasie pandemii, by ukończyć I etap prac wielu Ludzi Dobrej Woli m.in. z Polski, USA, Szwajcarii, miało swój finansowy wkład. Niech Dobry Bóg, który nie daje prześcignąć się w hojności, wynagrodzi choćby najdrobniejszy gest wsparcia. Pamiętamy o Was w codziennej modlitwie i ofierze Mszy Św. każdego 19-tego dnia miesiąca, która sprawowana jest w intencji naszych Dobrodziejów.

Poniżej prezentujemy zdjęcia, które przybliżają proces przebiegu rekonstrukcji.

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal