EFFATHA - Sekretariat ds. Wschodu


W ramach dzieł prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr od Aniołów sekretariat ds. Wschodu „Effatha” powstał w 1996 r. Jest zachętą do otwarcia ludzkich serc na potrzeby Kościoła na Wschodzie i troskę o jego odbudowę zarówno duchową jak i materialną. Dzięki pomocy wielu ludzi o otwartych sercach Siostry pracujące w krajach byłego Związku Radzieckiego mogą służyć tamtejszej ludności i pomagać w podtrzymywaniu wiary katolickiej w ich sercach.

Siostry podejmują głównie pracę wychowawczą, katechetyczną, pielęgniarską. Są  prawnikami, psychologami, organistkami, zakrystiankami.

Pragnienie Boga wśród ludzi, którym wmawiano, że Bóg nie istnieje i których za jakiekolwiek przejawy religijności surowo karano, jest wielkie. Siostry prowadzą katechezę wśród różnych grup wiekowych.

1. CENTRUM KSZTAŁCENIA RODZINY W NOWEJ WILEJCE

Projekt „Profilaktyczno-terapeutyczna edukacja polskich rodzin w nowowilejskim Centrum Kształcenia Rodziny“

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021“

Już drugi rok z rzędu działalność gabinetów specjalistycznych i prowadzenie licznych warsztatów pod dachem  Centrum Kształcenia Rodziny, zawdzięczamy dofinansowaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Rzeczpospolitej Polskiej.

W minionym roku działały gabinety: logopedy, psychologa, psychoterapeuty i pracownika socjalnego.  Bezpłatnej pomocy, konsultacji udzielono dla 210 osób.

Warsztaty dla seniorów, małżeństw oraz rodziców były prowadzone zarówno na żywo, online i w formule hybrydowej. Podczas 16 zajęć dedykowanych osobom dorosłym poruszane były tematy bardzo aktualne w relacjach małżeńskich, rodzicielskich tudzież rodzinnych. Zajęcia te relacjonowane były na bieżąco w aktualnościach na stronie CKR: https://centrumrodziny.lt/pl/blog/

Realizacja projektu została ukończona w dniu 31 grudnia 2021 r.

2. DOM DLA GOŚCI CKR

Dzięki Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, które ma największy finansowy udział w realizacji projektu, w 2021 roku kontynuowaliśmy rekonstrukcję budynku na potrzeby osób korzystających z Centrum Kształcenia Rodziny. Sfinalizowanie prac wykończeniowych zawdzięczamy również wsparciu Fundacji Pomocowych: Fundacji Angeli Terrae, Fundacji Orlen, Fundacji Dobroczynności Atlas. Diecezja Augsburg z Bawarii ma również w tym swój istotny udział i oczywiście wielu Ludzi Dobrej Woli z Polski. Niech Dobry Bóg, wszystkim stokrotnie wynagrodzi i wesprze w potrzebach, których ludzie nie są w stanie zaspokoić.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z realizacji prac wykończeniowych.

W Wilnie

Siostry katechizują w szkołach i przy parafii: dzieci, młodzież, dorosłych. Oprowadzają po Wilnie grupy przybliżając historię i tradycję Wilna jak i całej Litwy. Organizują dni skupienia, rekolekcje „wakacje z Bogiem” dla dzieci i młodzieży.

W Nowej Wilejce

Siostry prowadzą świetlicę „Dom który czeka”, katechizują dzieci i młodzież, organizują dni skupienia, rekolekcje dla dzieci i młodzieży, prowadzą grupę teatralną dzieci i młodzieży.

W Rudominie

Siostry prowadzą świetlicę dla dzieci „Kropla nieba”.

Siostry posługują jako katechetki, zakrystianki, organistki. Organizują spotkania modlitewne, rekolekcje dla dzieci, młodzieży i rodzin.

W Kamieńcu Podolskim

Siostry pracują w Caritasie, katechizują dzieci i młodzież, opiekują się studentkami mieszkającymi w internacie Caritas, prowadzą spotkania Pro-life, pracują w Sądzie Diecezjalnym.

W Winnicy

Siostry pracują przy sanktuarium Miłosierdzia Bożego i parafii św. Franciszka z Asyżu: katechizują dzieci, młodzież i dorosłych; posługują w zakrystii, jako organistka, pracują w przedszkolu, opiekują się chorymi. Organizują rekolekcje, dni skupienia dla młodzieży, dorosłych i małżeństw, wyjazdy wakacyjne. Prowadzą spotkania i zajęcia psychologiczne z dziećmi i dorosłymi potrzebujących takiej pomocy.

W Żytomierzu

Siostry prowadzą rodzinny dom dziecka; zajmują się również pracą katechetyczną i wychowawczą z dziećmi i młodzieżą, udzielają pomocy psychologicznej dla potrzebujących.

W Moskwie

Siostry pracują w Dobroczynnej fundacji „sztuka Dobra” «Искусство добра» (лат. De Boni Arte).

Misja fundacji: okazać pomoc nie tylko materialną, lecz przede wszystkim duchową wszystkim potrzebującym, przygotować ludzi na spotkanie z Bogiem poprzez sztukę i muzykę, okazać również pomoc socjalną. Wszystkie sfery działalności dążą do zachowania oraz krzewienia prawdziwych chrześcijańskich wartości w rosyjskim społeczeństwie.

W Surgucie

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal