Świeccy współpracownicy sióstr - Zelatorzy Anielscy

ZELATOR ANIELSKI - osoba, która z gorliwością podejmuje wezwania apostolskie w swoim środowisku, jak anioł, stojący obok człowieka i gotowy do pomocy. Może być również świeckim członkiem należącym do Zgromadzenia Sióstr od Aniołów.

Bliższe informacje i kontakt: zelatorzy@siostryodaniolow.pl

Od roku 2011 Zgromadzenie umożliwia systematyczną formację anielskiej duchowości dla swych świeckich współpracowników w ramach grupy Zelatorów. W każdym kwartale organizowany jest dzień skupienia, zaś w wakacje tygodniowy kurs formacyjny (zobacz Historia spotkań i Galeria zdjęć). Ważnym powodem spotkań jest integracja w której różnorodność: wieku, profesji, zainteresowań itp., nie dzieli, a łączy. Wspólnota pomaga w wypracowywaniu sprawności: zgadujące oczy, wrażliwe serce, chętne do pomocy ręce. Zelatorzy partycypują w dobrach duchowych zgromadzenia i wzbogacają je poprzez codzienną modlitwę koronką do Aniołów Stróżów.

"Siostry nie mają możliwości sprostać potrzebom apostolskim swoich środowisk, przeto zabiegają o pomoc „nieścisłych”. Oni zaś żadnych ślubów nie składają, przeto zwą się „nieścisłymi”, zaś dla ich gorliwości o chwałę Bożą i zbawianie dusz ludzkich, otrzymują nazwę „zelatorów” tzn. „gorliwych”."

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy na wzór Aniołów Stróżów
chcą zabiegać o chwałę Bożą w ludzkich sercach i zbawianie dusz.

 

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal