Modlitwa o beatyfikację s. Heleny Majewskiej

Boże bogaty w łaskę i wierność, który objawiasz siebie jako Ojca miłosierdzia
i hojnie udzielasz miłosierdzia wszystkim, którzy do Ciebie się uciekają.
Ty wezwałeś siostrę Helenę Majewską, ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów,
by żyjąc w blasku Twojej łaski, a pozostając w ukryciu przed światem,
stała się cichym orędownikiem Twego miłosierdzia,
wspierając misje apostolską świętej siostry Faustyny Kowalskiej
i błogosławionego księdza Michała Sopoćki.

Uwielbiając Twoje miłosierdzie ufnie prosimy Cię, Panie,
abyś raczył wprowadzić siostrę Helenę do grona błogosławionych Kościoła.

Wspomagaj nas oraz tych za których sie modlimy,
uciekając się do wstawiennictwa świętych apostołów miłosierdzia Twego,
abyśmy za Twoją łaską odnajdywali schronienie
w najmiłosierniejszym Sercu Twego Syna,
Twe miłosierdzie wysławiali i w czynach o nich świadczyli.

Do prywatnego odmawiania. Za pozwoleniem Władzy Kościelnej.
Białystok, 17 listopada 2017 roku, nr 896117/A

 

 

O otrzymanych łaskach prosimy informować:

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów 
ul. Broniewskiego 28/30,
05-510 Konstancin Jeziorna

hmajewska@siostryodaniolow.pl 
www.siostryodaniolow.pl

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal