Historia spotkań Zelatorów

1. Spotkanie założycielskie – Konstancin, 11 02 2011

2. Pielgrzymka na beatyfikację JPII – IV’11

3. Pielgrzymka „Do gniazda Aniołów” – Wilno, 10-12 VI 2011

4. Festyn anielski: Łzy w tęczę przemieniam – akcja na rzecz promocji życia – pomoc różnym formom opieki nad dziećmi – rodzina, rodzinny dom dziecka, świetlica – Konstancin 18 IX 2011

5. Mieć oczy jak Maryja - zgadujące – spotk. formacyjne w kluczu „oczy – serce – ręce” – Częstochowa – 10-13 XI 2011

6. Czynić dobrze na wzór aniołów – spotk. Form. – Konstancin, 10-12 II 2012

7. Kształtując wyobraźnię miłosierdzia - Zakopane 13-15 IV 2012

8. Festyn – zadomowiony Anioł – akcja na rzecz polskich dzieci na Kresach dotkniętych losem

9. Przygotowując anielską inwazję w świat –formacja ratowników dla anielskiego pogotowia = anielska szkoła życia – Krym, 21-31 VII 2012

10. Miasto miłosierdzia - Wilno, XI’12

11. Relacja podmiotowa – wyrazem wiary - Chylice, II’13

12. Całe życie jest świadczeniem Chrystusa – Zakopane, IV’13

13. Aniołowie Kościoła, kraju, miasta, domu, człowieka – Bieszczady lato’13

14. Festyn – Z aniołami na straży skarbu wiary – akcja – Wakacje w Macierzy dla Kresowiaków

15. Aniołowie w życiu świętych - Częstochowa X’ 13

16. Ludzie przez Aniołów wybrani – O. PIO i Natuza Evolo – Chylice II’14

17. Pielgrzymka na kanonizację JPII – IV’14

18. Znaczenie symboli w religii– Częstochowa VI’ 14

19. Festyn – Anielskie piękno budzi świat – akcja na rzecz Ukrainy

20. Aniołowie w dziele Miłosierdzia – Wilno XI’14

 

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal