Nasza historia

31 marca 1889 r. w kościele św. Jerzego w Wilnie, w kaplicy św. Józefa ks. W. Kluczyński odprawił Mszę św., inaugurującą Stowarzyszenie Sióstr od Aniołów i powierzył je trosce B. Stankowicz. Przez pół wieku zgromadzenie wypełniało swe zadania głównie na terenie Wileńszczyzny, szczególnie w Wilnie, którego nigdy nie opuściło. W roku 1937 r. siostry objęły swą posługą Dom Wypoczynkowy Konferencji św. Wincentego a Paulo w Chylicach, miejsce obecnego Domu Generalnego.  W latach 1945-46, w ramach repatriacji większość sióstr przybyła na tereny PRL-u, a 35 z własnego wyboru pozostało na ziemiach włączonych do ZSRR.

     W latach 1950-56 za sprawą ukrywania w jednym z domów jezuity ks. A. Ząbka, dwadzieścia sióstr znalazło się w sowieckich obozach karnych o podwyższonym rygorze. Pomimo komunistycznego reżimu zgromadzenie wzrastało w nowe powołania, otwierało nowe placówki. Do stolicy Rosji dotarły już po „Pierestrojce”. 

     W roku 1984 siostry podjęły posługę na misjach. Pomimo różnych przeszkód spowodowanych wojnami, od ponad 25 lat, są w 3 krajach Czarnego Lądu: Rwandzie, Kamerunie i Republice Demokratycznej Kongo.

     Obecnie zgromadzenie ma swoje placówki w: Polsce, Litwie, Białorusi, Ukrainie, Rosji, Czechach i w wyżej wspomnianych krajach Afryki.

Więcej o historii zgromadzenia można dowiedzieć się z książki:

Z Aniołami ku chwale Boga

„Z aniołami, ku chwale Boga. W 125-letniej historii Zgromadzenia Sióstr od Aniołów” – to wspomnienia sióstr z naszego zgromadzenia, które odważyły się opublikować swoje wspomnienia, jak bardzo pomagały im w ich anielskiej (czasem wręcz kaskaderskiej) służbie aniołowie, by Bóg, przez dziękczynienie wielu czytelników, był jeszcze bardziej uwielbiony.

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal