Czciciele świętych Aniołów

O aniołach należy powiedzieć: Są po to, by być do dyspozycji Boga, by być przedłużeniem Jego woli. Co to oznacza? Anioł, który służy, wyraża Boga, a zatem to Bóg służy. On inicjuje działanie, On ma zamysł, w którego realizowaniu posługuje się aniołem. W rzeczywistości duchów niebieskich dostrzegamy niezwykłą prawdę: Bóg, Absolut, Stwórca wszechrzeczy jest Tym, który pochyla się z miłością nad stworzeniem, szczególnie nad człowiekiem.

Anioł pomaga w realizacji dobra zamierzonego przez Boga. Jeśli jego obecność przy człowieku ma czemuś służyć, to przede wszystkim temu, by człowiek realizował dobro. Anioł inspiruje nas do dobra.

Możesz wraz z:
• Archaniołem Gabrielem nieść radosną nowinę o tym, że Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas, aby dokonać zbawczego dzieła;
• Archaniołem Rafałem, który towarzyszył Tobiaszowi, iść do ludzi potrzebujących pomocy;
• Archaniołem Michałem bronić chwały Boga i wiary w ludzkich sercach przed różnymi zagrożeniami;
• Aniołem pocieszającym Chrystusa w Ogrójcu stanąć przy człowieku, by nieść pomoc w jego ostatniej drodze;
• Aniołem zwiastującym fakt Zmartwychwstania głosić prawdę o zmartwychwstaniu i umacniać ludzi.

Czciciele Świętych Aniołów to ludzie świeccy włączeni w duchowość anielską, współpracujący ze Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów.

Jeżeli pragniesz być bliżej Boga i na wzór Aniołów prowadzić do Niego innych, dołącz do grona Czcicieli Świętych Aniołów.

Kontakt: teresitaaniol@interia.pl

Święty Aniele Stróżu,
Bóg w swojej trosce dał mi Ciebie za Towarzysza,
Ty jesteś Jego głosem w moim sumieniu,
dopomagaj mi w podejmowaniu właściwej decyzji,
Ty jesteś prowadzącą ręką,
bądź przy mnie dniem i nocą,
Ty jesteś Jego silnym ramieniem,
walcz ze mną o Jego Królestwo.
Amen.

Copyright©2010-2016 Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.
Strona stworzona dzięki Drupal